Contacts

Contacts:

Culture association “Alternate Reality”

Reg. Nr.40008214937

address: Daugavmalas street 34-27, Saulkalne, Salaspils pag., LV-2117, Latvia

Bank: AS SEB BANK

IBAN:    LV41UNLA0050021605602
SWIFT: UNLALV2X

Kontakti (LV)

Kultūras biedrība “Alternatīvā Realitāte”
vien. 40008214937
jur.adrese: Salaspils nov., Salaspils pag., Saulkalne, Daugavmalas iela 34 – 27, LV-2117

BANKA: AS SEB Banka
IBAN:    LV41UNLA0050021605602
SWIFT: UNLALV2X

tālr. (+371) 22189430

Irina Kurpniece (Chairman)

e-pasts: altreality@inbox.lv