fbpx

ALTERNATIVE REALITY

NGO • Social and culture projects • Volunteering center

DISKUSIJU CIKLS “DEMOKRĀTIJAI IKVIENS IR SVARĪGS!”

Kultūras biedrība “Alternatīvā Realitāte” īsteno integrācijas projektu “Diskusiju cikls “Demokrātijai ikviens ir svarīgs!”.

Šobrīd Latvijā ir ievērojami zems jaunatnes līdzdalības līmenis sabiedrības attīstībā un lēmumu pieņemšanā, īpaši starp jauniešiem NEET situācijā un jauniešiem no sociālās atstumtības riska grupām (bērnu nami, krīzes centri, maznodrošinātās ģimenes, minoritāšu pārstāvji). Šie jaunieši bieži netic saviem spēkiem, netic iespējai mainīt sabiedrību uz labāku pusi. Zems sociālās aktivitātes līmenis jauniešu vidū agrūtina arīšo jauniešu iesaisti brivprātīgā darbā sabiedrībai svarīgu jautājumu un problēmu risināšanas labā.

Mūsu projektā irietvērtas neformālās izglītojošas un informatīvās aktivitātēs:lekcijas un diskusijas ar Rīgas 9.-12.klašu skolniekiem un Rīgas bērnu namu audzēkņiem, kuras ir vērstas uz jauniešu sociālās atbildības veicināšanu jauniešu iesaisti demokrātiskās sabiedības attīstības procesosjauniešu iepazīstināšanu ar demokrātiskās sabiedrības principiem, ar kuru palīdzību katrs sabiedrības dalībnieksspēj izteikt savas idejas, atrast domubiedrus un sākt mainīt pasauli uz labo pusi.

Neformālo diskusiju gaitā jaunieši spēles formā iemācīsies saprast un pielietot pamata mehānismus, kas palīdzēs viņiem iesaistīties sabiedrības sociālajā dzīvē, tādus kā:
sociālā aktivitāte
brīvprātīgs darbs
vēlēšanu tiesības
vārda brīvība
pilsoniska atbildība
Ņemot vērā, ka projekta aktivitātes tiks organizētas kopā ar mūsu biedrības biedriem un brīvprātīgajiem, gan šīm mērķa grupām, gan jauniešiem no sociālās atstumtības riska grupām gūtās zināšanas palīdzēs dziļāk izprast sabiedribas līdzdalības svarīgumu lēmumu pieņemšanā demokrātiskajā sabiedrībā.

Projekta datumi: 01.02.2020 – 30.09.2020.

Projekta Nr. 2020.LV/NVOF/MIC/042/29

Projekts ietver sevī 7 neformālās informatīvās aktivitātes un sociālo akciju-performanci: lekcijas un diskusijas, diskusijas-spēles ar Rīgas skolu 9.-12.klašu skolniekiem, un Rīgas bērnu namu audzēkņiem., īpaši jauniešiem NEET situācijā un jauniešiem no sociālās atstumtības riska grupām (bērnu nami, krīzes centri, maznodrošinātās ģimenes, minoritāšu pārstāvji).

Aktivitāšu ietvaros jaunieši iegūs padziļinātas zināšanas par

  • demokrātiskās sabiedrības principiem, ar kuru palīdzību katrs sabiedrības dalībnieksspēj izteikt savas idejas, atrast domubiedrus un sākt mainīt pasauli uz labo pusi
  • brīvprātīgo darbu
  • pilsonisku atbildību
  • brīvprātīgo darbu mehānismiem, ar kuru palīdzību „mazs cilvēks” spēj aizstāvēt savas intereses un sākt mainīt pasauli uz labāko pusi

Aktivitātes tiks organizētas dažādās Rīgas skolās, Rīgas bērnu namos, kā arī bērnu vasaras nometnēs sadarbībā ar bērnu nometnēm „Aktīvists” un „Albatross” un sabiedrisko organizāciju „Bioētika”.

Aktivitāšu rezultātā visaktīvākie jaunieši iegūs iespēju pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas praksē, kopā ar biedrības biedriem un brīvprātīgiem sarīkojot sociālo akciju – performanci „Maini pasauli – domā plašāk”.

Akcija tiks īstenota Rīgā, 2020.augustā publiskā pasākuma „Maija grāfa svētki” ietvaros, kas ļaus piesaistīt plašu apmeklētajuauditoriju un pievērst uzmanību projekta mērķiem.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts “Diskusiju cikls “Demokrātijai ikviens ir svarīgs!” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “Diskusiju cikla “Demokrātijai ikviens ir svarīgs!” saturu atbild Kultūras biedrība “Alternatīvā Realitāte”.

#NVOfonds2020

Print Friendly, PDF & Email
%d bloggers like this: