fbpx

ALTERNATIVE REALITY

NGO • Social and culture projects • Volunteering center

Integrējošā spēle jauniešiem “izzini pasauli – iepazīsti sevi”

Pateicoties jaunai Valsts jaunatnes programmai esam uzsākuši jaunu projektu, kura mērķis ir palīdzēt jauniešiem pārvarēt Covid-19 pandēmijas radītās sekas.

“Covid-19 pandēmija ir būtiski ietekmējusi visas jauniešu dzīves jomas – izglītību, nodarbinātību un brīvā laika pavadīšanu, kā arī iespaidojusi viņu mentālo labsajūtu. Vecumposmā, kad veiksmīgai pārejai uz pilnvērtīgu pieaugušā dzīvi būtiska ir ne tikai zināšanu un jaunu prasmju apguve, bet arī sociālo lomu iepazīšana vienaudžu vidē, jaunieši ir bijuši spiesti distancēties un norobežoties, bet skolas solu nomainīt pret attālināto mācību izaicinājumiem. Lai Covid-19 pandēmijas ietekmē nepieaugtu to jauniešu skaits, kas nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, jauniešiem ir nepieciešams sniegt daudzpusīgu atbalstu, iesaistot jaunatnes jomā strādājošos,” norāda JSPA direktore Daina Sproģe.

Ari mūsu organizācija vēlas atbalstīt jauniešus, kurus negatīvi ietekmēja COVID-19 pandēmijas izolācija, attālinātās mācības, komunikācijas un socializācijas trūkums pandēmijas laikā.

Esam izstrādājuši projektu jauniešiem, kura mērķis ir:

  • izstrādāt jaunu neformālu metodi darbā ar jauniešiem, kurus ietekmējusi COVID-19 pandēmija, kas sniegs jauniešiem iespēju socializēties, tostarp sekmēt jauniešu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, veicinot jauniešu savstarpējo atbalstu, kā arī paaugstināt viņu pašapziņu, īstenojot jēgpilnas āra aktivitātes savienojumā ar digitālam aktivitātēm, izmantojot vienaudžu izglītības un piedzīvojumu pedagoģikas metodes.

Projekta ietvaros aicinām iesaistīties 20 jauniešus vecumā no 13 lidz 25 gadiem, kuriem būs iespēja kļūt par jaunas integrējošās lomu spēles “Izzini pasauli – iepazīsti sevi” moderatoriem, iejusties spēles varoņu lomā un izstrādāt spēles scenāriju, ko vēlāk šie jaunieši novadīs saviem vienaudžiem Rīgas skolās dažādos formātos.

Spēles ietvaros būs īstenotas gan āra aktivitātes, gan lomu spēles elementi, gan diskusijas un prezentācijas, izvērtējumi un saliedēšanas aktivitātes. Jaunieši mācīsies strādāt un komunicēt komandās, diskutēt par viņiem svarīgiem jautājumiem, uzzinās sabiedrības eksistenes un demokrātiskās valsts pastāvēšanas principus, kā arī jaunieši saņems psiholoģisku atbalstu COVID-19 seku mazināšanai un psihoemocionālā veselības stāvokļa uzlabošanai. Šim nolūkam ir paredzēta speciāla izbraukuma aktivitāte laika posmā no 25.07.2021. līdz 03.08.2021. Kokneses novadā.

Un 2021.g. septembrī, oktobrī un novembrī apmācīti projekta dalībnieki piedalīsies aktivitātēs Rīgas skolās, kur arī vadīs pašu izstrādātu integrējošo spēli vienaudžiem, izmantotjot vienaudžu mācīšanās metodes (peer-to-peer pieeja).

Izbraukuma aktivitātes sākums: 25.07.2021.

Norises vieta: Kokneses novads, “Rančo Randevu”

Dalībnieku skaits: 20

Vecums: 13 līdz 25 gadi

Pieteikumus pieņemam uz epastu alternativarealitate@gmail.com līdz 15.07.2021. vai kamēr ir brīvas vietas grupā.

Pieteikumā obligāti jānorāda vārds, uzvārds, pilni gadi, tālrunis un e-pasts saziņai.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.
Print Friendly, PDF & Email
%d bloggers like this: