fbpx

Projekts “Net Art for Tolerance”: kas ir ksenofobija un kā pārvarēt mūsu bailes?

Padomāsim, cik bieži mēs sastopam svešus cilvēkus no citām valstīm, vai saskaramies ar jaunu ideju, reaģējam ar aizdomām, pat bailēm? Mēs baidāmies no svešiniekiem, mēs neticam tiem, ļoti bieži mēs vadāmies ar standarta stereotipiem un neredzam cilvēku aiz tiem. Tādēļ bieži ir tik grūti saprast viens otru, dzirdēt un pieņemt citu viedokli.
Bet kas notiks, ja mēs mācīsimies nespriest par cilvēku tikai pēc izskata, vai nacionalitātes, vai arī, ja viņš ir atšķirīgs no mums? Kā būs, ja mēs vasarētu labā sadzirdēt viens otru, saprast viena otras vērtības, saprast mūsu rīcības cēloņus?


Ksenofobija ir bailes no visa svešā un nepazīstamā. Un tas neattiecas uz citplanietiešiem 🙂 Mēs ļoti bieži baidāmies no saviem jaunajiem kaimiņiem no cits valsts, vai kuri pieder citai kultūrai vai citai religijai… bet vai mums tiešām nav kontaktpunktu, kas ļautu mums cienīt un novērtēt cits citu?
Mēs esam pārliecināti, ka tādi ir!
Un mēs piedāvājam tos atrast kopā.

Kultūras biedrība “Alternatīva realitāte” uzsāk jaunu starptautisko jauniešu apmaiņas projektu 2019-1-LV02-KA105-002464 “Net Art of Tolerance”

Projekta mērķi:
veicināt jauniešu, tostarp jauniešu ar ierobežotām iespējām un invaliditāti, izpratni par iecietību un sociāli aktīvo pretestību ksenofobijai.
Projekta uzdevumi:

  • sniegt jauniešiem dziļākas zināšanas par ksenofobiju, toleranci, minoritātēm;
  • analizēt ksenofobiju un mazākumtautību problēmas iesaistītajās valstīs un plašākā mērogā un meklēt risinājumus dažādos līmeņos;
  • veicināt atbildīgu un tolerantu uzvedību jauniešu vidū;
  • rast jauniešiem vietu sociālās un sociālās dzīves uzsākšanai.
  • veicināt radošu pašizpausmi
  • veicināt aktīvu jauniešu pilsonību, it īpaši. mazākumtautību iecietības, ksenofobijas un tiesību jomā;
  • veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu, nodrošinot viņiem iespējas piedalīties vienlīdzīgā līmenī starptautiskajā jaunatnes projektā;
  • veicināt kultūru daudzveidību, starpkultūru dialogu un iecietību starp jauniešiem no dažādām valstīm, daloties, mācoties un strādājot kopā starptautiskajā komandā
  • veicināt jauniešu iniciatīvas izjūtu, strādājot par pasaules mēroga jautājumu risinājumiem un organizējot paša kopienas pasākumus;
  • veicināt starptautisko sadarbību starp jauniešiem organizācijas sfērā neformālās izglītības formā, strādājot kopā starptautiskā projekta ietvaros

Projekta datumi:

31.08.2019.-09.09.2019.
Projekta vieta: Pafa, Kipra
Partneri: Latvija, Kipra, Itālija, FYROM, Rumānija, Francija

Dalībnieki: 5 jaunieši 18-25 g. no katras partnerorganizācijas un 1 grupas dalībnieks no katras grupas (18 + bez vecuma ierobežojuma)

Ja vēlaties izmantot iespēju piedalīties projektā, lūdzu, aizpildiet Dalībnieka anketu šeit .

Pirms dalības veidlapas aizpildīšanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet INFO-PACK!

Projekts ir apstiprināts Latvijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā 2019. gadā un tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības programmu Erasmus +

Projekts Net Art for Tolerance tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: