fbpx

ALTERNATIVE REALITY

NGO • Social and culture projects • Volunteering center

AltRealityErasmus+ projectsEURODESKFrontpageJSPAOccaterra

Darbs ar jaunatni lauku reģionos: jauni izacinājumi un spilgti momenti!

Kultūras biedrība “Alternatīvā Realitāte” šogad 29. septembrī sapulcināja lauku reģionu jaunatnes darbiniekus informatīvā pasākumā “Darbs ar jaunatni lauku reģionos”. Un tā bija dzirkstoša diena! 20 entuziastiski jaunatnes darbinieki no Rēzeknes un Latgales regiona dalījās savā pieredzē, idejās un cerībās.

Šajā pasākumā mēs iekļuvām neformālās izglītības pasaulē. Bija spraigas diskusijas par to, kā Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes Korpusa programmas var sniegt jauniešiem ne tikai mācību iespējas, bet arī dzīves pieredzi. Un, protams, pasākuma laikā mums bija izdevība izpētīt rokasgrāmatu “Empowering Rural Youth Workers for Global Issues”. Šī grāmata,ko Kultūras biedrība “Alternatīvā Realitāte”kopā ar partneriem no Kipras, Norvēģijas un Polijas izstrādāja  Erasmus+ projekta “Mūsu nākotne sākas šodien” ietvaros, sniedz informāciju par Ilgtspējīgās Attīstības Mērķu un Jaunatnes Mērķu mijiedarbību un nozīmi jauniešu dzīvēs, kā arī sniedz praktiskus neformālās izglītības metožu pielietošanas piemērus jaunatnes darbiniekiem.

Un tad bija brīdis, kurš aizrautīgi uzrunāja mūs visus – prezentācija par jauno lomu spēli “Okkaterra”. Šī spēle, kuru Kultūras biedrības “Alternatīvā realitāte” jaunieši radīja pērn kopā ar partneriem Erasmus+ jauniešu apmaiņas ietvaros, izaicina jauniešus domāt par valsts struktūru, demokrātiju un vēlēšanām, par katras balss nozīmi un par aktīvas pilsoniskas pozīcijas nozīmi visas sabiedrības dzīvē.

Pasākuma noskaņa bija izcila! Bija redzams, cik dalībnieki bauda neformālās izglītības metodes, piedaloties diskusijās un lomu spēlēs. Viss šis pasākums atgādināja, ka mums visiem ir kopīgs mērķis – iedvesmot un atbalstīt mūsu jauniešus.

Kāds entuziasms, kāda enerģija! Lielisks piemērs tam, kā darbs ar jaunatni var būt aizraujošs un dzīvotspējīgs. Liels paldies visiem, kas piedalījās šajā pasākumā. Un mēs ar nepacietību gaidām jaunatnes darbinieku atsauksmes par “Okkaterra” spēli un jaunām metodēm, lai kopā mēs varētu turpināt radīt spilgtu nākotni mūsu jauniešiem.

Informatīvs pasākums “Darbs ar jaunatni lauku rēgionos” tika organizēts Erasmus+ jaunatnes darbinieku apmācību projekta “Our future starts today” ietvaros, īstenojot Sistēmu izveides un rezultātu izplatišanas aktivitāti.

Līdzfinansē Eiropas Savienība.  Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu
%d