fbpx

ALTERNATIVE REALITY

NGO • Social and culture projects • Volunteering center

AltRealityESCESSolidaritatesKorpussFrontpageJSPAvolunteers

Projektu māksla, jeb “ARt of the projects”

Sava pieredzē brīvprātīgajā darbā dalās jaunietes – Eiropas Solidaritātes Korpusa brivprātīgā darba projekta”ARt of the projects”  dalībnieces Valērija un Ksēnija. Abas jaunietes pārliecinātas, ka brīvprātīgā darba pieredze spēj pamatīgi paplašināt savu redzesloku un apgūt jaunas prasmes, bet arī krasi mainīt dzīves uztveri kopumā.

Abas jaunietes pusgada garumā piedalījās brīvprātīgajā darbā nevalstiskajā organizācijā “Kultūras biedrība “Alternatīvā realitāte”. Un organizācijas izvēle nebija nejauša, jo abas meitenes aktīvi darbojas šajā organizācijā jau ilgstošu laiku un vēlējās tieši šeit iegūt maksimāli daudz pieredzes sociāli nozimīgajā jomā, kas ļautu meitenēm ieguldīt savus spēkus un dotības par labu sabiedrībai.

Projekts meitenem uzsākās 2022.g.jūlijā. Visa vasara ir bijusi ārkārtīgi darbīga.  Ksenija un Valērija pēc apmācībām no JSPA (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra) sāka aktīvi pētīt un palīdzēt biedrībai “Alternatīvā realitāte”dažādu pasākumu un projektu rikošanā, kopā ar organizācijas komandu iegūstot jaunas prasmes un pieredzi dažādu pasākumu elementu organizēšanā.  Meitenes palīdzēja vadītājiem vasaras nometnē “Zelta pūķa ordenis” Koknesē, kuras mērķis ir mācīt bērniem patiesu bruņniecisku uzvedību un morāli, kļūt stiprākiem lai spētu palīdzēt vājākiem.  Viņas arī palīdzēja rīkot vietējos diskusiju klubus un interešu klubus.  Piemēram, brīvprātīgie piedalījās diskusiju ciklā “Dzīve bez vardarbības”, kas norisinājās ESK Solidaritātes projekta ietvaros. Viņas mācījās gan plānot un sagatavot telpas, gan kopā ar diskusiju darba grupu organizēt šādas tikšanās un sagatavot nepieciešamo dokumentāciju.  Vasara izvērtās Erasmus+ projektiem bagāta: jauniešu apmaiņa “Occaterra: Land of opportunities” un apmācības jaunatnes darbiniekiem “Dances of Universal peace” arī deva savu ieguvumu meitenu pieredzei projektu īstenošanā un organizēšanā, aktivitāšu rikošanā, komunikācijai ar projektu dalībniekiem un partneriem.  Brīvprātīgie palīdzēja sazināties ar dalībniekiem no dažādām valstīm par dzīves apstākļiem, vienlaikus praktizējot saziņā angļu valodu. 

Organizācijas ikdienas darbā meitenes palidzēja komunicēt ar jauniešiem – Ukrainas bēgļiem, tulkot viniem dokumentus, sniegt atbalstu dažādu institūciju apmeklējumos, bet pasākumu laikā palīdzēt ar pasākumu satura vai vadītāju runu pātulkošanu Ukrainas jauniešiem. Arī pašas meitenes izmēgināja spēkus pasākumu vadīšanā, mācoties uzstāties publikas priekšā.

Rudenī Ksenija un Valērija kopā ar citiem organizācijas biedriem nedēļas garumā viesojās skolās, lai pastāstītu skolēniem par iespējām piedalīties starptautiskos Eiropas projektos, par neformālās izglītības metodēm un veidiem un pašrealizācijas perspektīvām projektu ietvaros.  Vēlāk Erasmus dienu ietvaros tika organizēta tikšanās ar interesentiem, kur jauniešiem bija iespēja uzdot nopietnākus un svarīgākus jautājumus, kā arī iepazīties ar “Alternatīvās realitātes” regulāro pasākumu klāstu un pieteikties uz kādu interešu pulciņu.  Abas meitenes palīdzēja organizēt un vadīt šo pasākumu, kur piedalijās vairak kā 50 Latvijas vecāko klašu skolnieki. Turklāt neaizmirsīsim par iepazīšanos ar diezgan pazīstamu sociālo tīklu – Facebook, tagad meitenēm ir pamats aktīvāk darboties savās lapās, lai dalītos ar saviem sasniegumiem ar saviem draugiem, kuru loks ir strauji paplašinājies pateicoties jauniem kontaktiem projektu ietvaros!

Neskatoties uz to, ka priekšā vēl ir intensīvs darba mēnesis, jau tagad ir vērojamas izmaiņas meiteņu attieksmē pret organizatoriskiem procesiem.  Ja iepriekš Ksenija un Valērija uztvēra sevi kā brīvprātīgā darba un Erasmus+ projektu dalībnieces, tad tagad uz projektiem viņas raugās jau no cita skatupunkta , un redz tos ar pavisam citām acīm – plānotāju un organizatoru acīm.  Meitenes jau ir atradušas jomas, kuras viņām ir saistošas un interesējošas, ko arī viņas dara savā brīvajā, no nodarbībām un palīdzības organizācijai, laikā.  Tajā viņiem palīdzēja kouči un mentori, kuri mācīja meklēt savas stiprās un vājās puses un pielietot šīs zināšanas praksē.

 Pateicoties kompetentam koordinatoram un pieredzējušam mentoram, brīvprātīgie kļūst arvien pārliecinātāki par savām spējām, par ko liecina viņu uzrakstītais un iesniegtais jaunais solidaritātes projekts!  Novēlam viņiem jaunus sasniegumus un nemainīgi labu garastāvokli!

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu
%d bloggers like this: