Category Archives: social project

Globālie mērķi jeb Ilgtspējīgas attīstības mērķi (SDGs)

Beidzoties Tūkstošgades attīstības mērķiem (Millenium Development Goals – MDGs), iekļaujošā ilggadīgā procesā tika izstrādāti jauni globālās attīstības mērķi (Sustainable Development Goals – SDGs) Piedāvājam informāciju, metodiskos materiālus, video, stāstus latviešu un angļu valodā. Kas ir SDGs SDGs ANO rezolūcija (latviski)  Kas ir SDGs (latviešu valodā) https://iic.lv/wp-content/uploads/2017/07/E-lapa_3.pdf Attīstības sadarbības vēstis (e-izdevums latviešu valodā) – ilgtspējīgas attīstības mērķi https://www.zalabriviba.lv/wp-content/uploads/asv3_online.pdf Attīstības sadarbības vēstis (e-izdevums latviešu

Read more

radošā darbnīca “TEKSTS UN MODERNĀ MĀKSLA”

Pienāca laiks mūsu ikmēneša radošai darbnīcai, kura risinās ESC projekta “XeNOphobia 2.0” ietvaros. Septembrī mūsu darbnīcas tēma bija “TEKSTS UN MODERNĀ MĀKSLA”.  Mūsu satikšanas sācas ar diskusiju ar kulturoloģijas ekspertu, kurš izstāstīja par vēstījuma lomu musdienu konceptuālajā māklsā, kā arī par to, kādi teksti bieži tiek izmantoti dialoga veicināšanai starp autoru un skatītāju.Tieši šeit neformālajā, siltā un radošā vidē ir

Read more

CONTEMPORARY KNIGHTS. SOCIAL ACTION – PERFORMANCE “CHANGE THE WORLD – THINK wiser”

30.08.2020 In Vermanes Garden, within the framework of the IX International Multicultural Festival “May Count’s Feast 2020”, a social action took place – the performance “CHANGE THE WORLD – THINK WISER”. It focuses on the promotion of volunteering and active participation in community processes. Festival-carnival “May Count’s Festival 2020” is an annual festival organized in the format of a historical

Read more

radošā darbnīca “Stereotipi un ksenofobija”

Vakardien kultūras biedrības “Alternatīvā realitātes” jaunajās telpās notika 6. radošā darbnīca “Stereotipi un ksenofobija”, kurās mēs turpinājām runāt ksenofobiju un stereotipiem, un kā tie izpaužas mūsu sabiedrībā. Neformālā vidē ar vārdu-asociāciju spēlēm un enerdžaizeriem, mēs izveidojām siltāku un radošu atmosfēru. Kur modernā Kipras māksliniece, mūsu īpašs viesis un “Runājošā grāmata” – Irina Sigkitova, dalījās ar mūsu jauniešiem par savu radošo

Read more

THE LAST GAME “EVERYONE IS IMPORTANT FOR DEMOCRACY!” WAS PLAYED

Yesterday 06.08. The last game “Everyone is important for democracy!” was played in 2006. The Cultural Association “Alternative Reality” is implementing a project within the framework of the NGO Fund 2020 program.The participants enjoyed exciting conversations, defended their team’s position in a democratic way, and addressed other groups to exist in peace. It is not the end yet, we will

Read more

WE ARE AGAIN IN THE SUMMER CAMP “ORDER OF THE GOLDEN DRAGON” WITH DISCUSSION-GAME “EVERYONE IS IMPORTANT FOR DEMOCRACY!”

The summer camp “Order of the Golden Dragon” once again welcomed us to our Cultural Society “Alternative Reality” to hold a discussion-game “Everyone is important for democracy!”. The rain didn’t bother us, as it was a pleasure to feel the great atmosphere all the time. The participants were so active that they even continued to discuss democracy issues during the

Read more
« Older Entries