fbpx

ALTERNATIVE REALITY

NGO • Social and culture projects • Volunteering center

AltRealityESCESSolidaritatesKorpussFrontpagexeNOphobia

Radošo darbnīcu cikls XeNophobia 2.0

Ksenofobija ir jau sen zināma parādība sabiedrībā. No grieķu valodas vārds “ksenofobija” tiek tulkots kā “bailes no nepazīstamā”, bet mūsdienās tā ir neiecietība pret sveša. Tās ir neiecietība no cilvēkiem, kas pārstāv citu kultūru, etnisko, nacionālo, reliģisko vai sociālo grupu, pat citu dzimumu, un no cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tas ir sākotnējs cilvēka aizsardzības mehānisms – saskaroties ar svešo, nepazīstamo objektu vai cilvēku, sajust paniskās bailes un neiecietību. Tādas bailes var būt izraisītas dažādās izpausmes formās, tādās kā vardarbība, agresija vai distancēšanās. 

2020. gadā Eiropas Savienības programmas Eiropas Solidaritātes korpuss ietvaros kultūras biedrība “Alternatīvā Realitāte” īstenoja projektu “XeNOphobia2.0”, kas  ir vērsts uz nevienaldzīgu cilvēku apvienošanu, kas vēlas nodarboties ar ksenofobijas problēmas risināšanu, tolerances un Eiropas vērtību popularizēšanu. 

Deviņu mēnešu laikā, izmantojot modernās mākslas iespējas un konceptuālās mākslas iespējas internetā. Tika organizētas 9 kopīgas radošas darbnīcas un pasākumi gan klātienē, gan attālināti. Tos rīkoja mūsu biedrības aktīvie brīvprātīgie jaunieši, kā arī jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām, jaunie mākslinieki un radošie cilvēki. Katrs cilvēks varēja pašizpausties kā mākslinieks un izteikt savu viedokli par ksenofobiju ar laikmetīgās mākslas metodēm. 

Projekta laikā jaunieši ieguva padziļinātas zināšanas par Eiropas vērtībām; ksenofobijas apkarošanas svarīgumu mūsdienu sabiedrībā; attīstīja savas komunikācijas prasmes un iemācījās strādāt komandā; attīstīja radošās prasmes un iemācījās dažādām ideju ģenerēšanas tehnikām; kļuva par pilnvērtīgiem un aktīviem sabiedrības dalībniekiem.

Klubs “xeNOphobia 2.0” ir ne tikai vieta, kurā var apspriest aktuālus jautājumus, bet arī par radošais centrs, kura mērķis ir ieinteresēto cilvēku dalība vizuālās un citas konceptuālās mākslas radīšanās par ksenofobijas tēmu. Tās izplatīšana sociālajos tīklos un portālā WWW.TOLERART.COM, kuru 2019. gadā jaunieši izveidoja saviem spēkiem Erasmus+ programmas projekta ietvaros.

Dažādās Eiropas valstīs ksenofobijas problēmas līmenis ir dažāds, bet jebkuras sabiedrības iniciatīvas, kas pievērš problēmai uzmanību un piedāvā tās risināšanu ir vērtīgas Eiropai.

Diskutējot, mēģinot atrast risinājumu un apmainoties ar pieredzi, mēs varam izmantot mūsu dažādību kā vienotu spēku un parādīt to, kā Eiropas vērtības un tolerances ideja var kļūt par savienojošo saiti tik dažādiem cilvēkiem.

Projekts “xeNOphobia 2.0” tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

%d