fbpx

ALTERNATIVE REALITY

NGO • Social and culture projects • Volunteering center

ActiveCitizenFund

Uzraudzības un novērtēšanas (U&N) sistēmas izveide projekta “A Step to the future” ietvaros

Uzraudzības un novērtēšanas (U&N) sistēma, (jeb Monitoring & Evaluation System) ir būtisks instruments, lai nodrošinātu projektu efektivitāti un ilgtspēju. Izstrādājot šo sistēmu projekta ietvaros, komanda iegūst iespēju novērtēt un uzlabot savu darbu, kā arī nodrošināt, ka projekta mērķi tiek sasniegti pareizajā laikā un pareizajā veidā.

Mēs apzinamies, ka efektīva organizācijas spēju robežu paplašināšana ir iespējama tikai būtiski uzlabojot kvalitātes vadības procesus, piesaistot un izglītojot brīvprātīgos un biedrības darbiniekus, izveidojot stipru, motivētu un izglītotu komandu, kas savukārt ļaus pilnveidot biedrības saimniecisko darbību, projektu vadību un mērķu sasniegšanas izvērtēšanas sistēmu.

Tieši tādēļ projekta “A Step to the future” ietvaros ar pieaicināto ekspertu palīdzību tika izvērtēti organizācijas projektu vadības procesi un tika radīīta Uzraudzības un novērtēšanas (U&N) sistēma, (jeb Monitoring & Evaluation System), kas atbilst tieši kultūras biedrības “Alternatīvā realitāte” vajadzibām un palīdz regulēt projektu vadības procesus organizācijā. Ņemot vērā dažādus projektu veidus, ko īsteno organizācija, Uzraudzības un Novērtēšanas sistēmā tika iekļauti dažādu projektu būtiskākās atšķirības un koppunkti.

Projekta komandas dalībnieki, iepazīstoties ar U&N procesiem, kļūst par speciālistiem šajā jomā. Viņi iemācās, kā izstrādāt mērījumus, analizēt datus un veikt kritisku pašnovērtējumu. Šīs prasmes ļauj komandai izprast savas stiprās un vājās puses, kā arī nodrošina iespēju labot kļūdas nākotnē.

Mācoties par U&N, projekta komanda kļūst pašapzinīgāka par saviem sasniegumiem un izaicinājumiem. Tas veicina komandas locekļu sadarbību, motivāciju un atbildības sajūtu pret projekta mērķiem.

Ieviešot efektīvu U&N sistēmu, organizācija spēj labāk pārvaldīt savus resursus, optimizēt procesus un uzlabot darba kvalitāti. Tas arī palielina organizācijas spēju piesaistīt finansējumu un partnerus nākotnē, jo pierāda tās spējīgumu īstenot projektus efektīvi un atbildīgi.

Kad komanda un organizācija apgūst U&N principus un praksi, tās kļūst gatavākas nākotnes projektu īstenošanai. Ar katra projekta izpildi un tā sekojošo novērtējumu uzkrājas pieredze, kura palielina organizācijas kapacitāti, efektivitāti un konkurētspēju.

Uzraudzības un novērtēšanas sistēma projekta ietvaros nav tikai instrumentu kopums datu vākšanai un analīzei. Tā ir iespēja mācīties, augt un uzlaboties, kā arī nodrošināt ilgtspējīgus un nozīmīgus rezultātus gan projekta komandai, gan organizācijai kopumā.

Projektu ”A STEP TO THE FUTURE” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

%d bloggers like this: