fbpx

ALTERNATIVE REALITY

NGO • Social and culture projects • Volunteering center

AltRealityFrontpageYouth participation

YOU ARE NOT ALONE. TU NEESI VIENA.

Mūsu biedrībā sanāk kopā ļoti dažādi cilvēki, ar ļoti atšķirīgu dzīves pieredzi, personīgo situāciju, dažādiem sapņiem un dažādiem izaicinājumiem. Tostarp pie mums bieži uzturas un piedalās dažādās aktivitātēs gan jaunieši – lielākoties tādi, kas meklē risinājumu savām dzīves problēmām un mēģina atrast sevi, gan pieaugušie un pusmūža cilvēki. Gadu gaitā mums ir izveidojies tāds uzticības loks, kura cilvēki spēj dalīties ar savām personīgām problēmām, izrunāt to, kas ir uz sirds, un tikt uzklausīti un atbalstīti.

Jaunieši un pieaugušie bieži vien rīko dažādus pasākumus vai vienkārši sarunas pie tējas, kuru laikā notiek gan pieredzes apmaiņa starp paaudzēm, gan veidojas ciešākā un uzticamāka komunikācija.

2021.gadā uz mūsu paukošanas skolas nodarbībām atnāca arī vairākas jaunas sievietes. Sarunu laikā un palielinoties uzticībai, šīs sievietes sāka dalīties ar saviem dzīves stāstiem, ar to, kāda ir viņu ģimenes dzīve, kā viņas jūtas savās ģimenēs, un vai jūtas atbalstītas. Vairākkārt izrunājot šo tēmu, atklājās, ka dažām no šīm sievietēm ir ļoti nelabvēlīgi apstākļi ģimenē un viņas meklē risinājumus, kā uzlabot situāciju vai atrast citu izeju jo ir izmisumā. Divas pastāstīja par smagu psiholoģisku spriedzi gimenē, kas rodas no viņu vīru tirāniskās attieksmes, vēl viena sieviete no mūsu dalībniekiem padalījās ar savu dzīves stāstu, kurā bija arī fiziska vardarbība, kas noveda sievieti slimnīca ar vairākām smagām sejas traumām. Sievietes dalījās arī ar to, ka bieži jūtas nesaprastas pat no radinieku un tuvinieku puses, ka viņiem citreiz netic pat policijas darbinieki, un ka viņas jūtas bezspēcīgas un emocionāli iztukšotas.

Starp biedrības jauniešiem un pieaugušajiem izvērtās dialogs par vardarbības nozīmi ģimenē, cik ļoti tā ir izplatīta mūsu sabiedrībā, kādās formās tā izpaužās, un kas var līdzēt mazināt vai uzlabot šo situāciju, īpaši pievēršot uzmanību sievietēm, kuras jau ir nonākušas situācijā ar vardarbības draudiem, vai kuras ir pakļautas tādam riskam.

Tā radās ideja organizēt projektu, kura laikā jaunieši kopā ar pieaugušajiem spētu izzināt situāciju ar vardarbību ģimenē detalizētāk, izprastu problēmas saknes un būtību, izprastu esošo situāciju valstī un arī Eiropā, atrast risinājumu iespējas. Uzsākot pētīt datus par šo problēmu, jaunieši secināja ka vardarbība ģimenē, īpaši vērsta pret sievietēm, diemžēl, ir krietni biežāk sastopama parādība, nekā tas varētu likties no malas. Bieži vien šī problēma tiek noklusināta, jo vardarbības upuri vai nu tiek kaunināti no viņu agresoru puses un pārliecināti, ka paši ir vainīgi ka pret viņiem izturas vardarbīgi, vai nu baidās par to skaļi runāt, jo sabiedrībā ir pieņemts, ka sieviete ir atbildīga par situāciju ģimenē un “ir jāklausa vīram” 

Mēs piedāvājām šāda projekta ideju mūsu ilggadīgajiem un uzticamiem partneru organizācijām Kiprā un Ukrainā, un tās ar entuziasmu atbalstīja ideju organizēt virkni pasākumus katrā valstī, kuru laikā jaunieši spētu gan paši vairāk uzzināt par ģimenes vardarbības problēmu viņu valstīs, gan meklēt risinājumus kopā ar lēmumpieņēmējiem, aktīvāk iesaistoties lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesos. Kipras un Ukrainas organizācijās ir savas iniciatīvās jauniešu grupas, un gadu gaitā vairāki jaunieši no mūsu organizācijām  jau ir sapazinušies sava starpā, tādēļ viņi kopā viegli sāka diskutēt par iniciatīvas saturu un iespējāmām aktivitātēm. Daudzu ZOOM, WhatsApp, Telegram saziņu un diskusiju rezultātā jauniešu grupas no katras partnervalsts nonāca pie kopīga risinājuma, ko tieši viņi vēlētos iekļaut projektā.

Sākotnēji jauniešu ideja bija organizēt jauniešu apmaiņu Erasmus+ programmas ietvaros un izzināt projekta tēmu starp 3 nacionālām komandām, īpaši ņemot vērā, ka visās trijās valstīs situācija ar vardarbību ģimenē ir ļoti līdzīga. Taču apkopojot visas idejas, ko jaunieši vēlējās ieguldīt šajā projektā, sapratām, ka ar Jauniešu apmaiņas projektu būs par maz, un sasniedzamie rezultāti nebūs tik efektīvi, kā arī būs grūtāk sasniegt plašāku auditoriju – it īpaši vardarbības upurus – esošos vai potenciālos.

Izpētot Erasmus+ programmas iespējas, jaunieši vērsās pie mums ar ideju organizēt aktivitātes Jaunatnes līdzdalības projekta formā, kas ļautu organizēt gan vairākus lokālus pasākumus ar vietējās sabiedrības un lēmumupieņēmeju iesaisti, gan starptautiskus pasākumus, kuru laikā varētu satikties  nacionālās jauniešu darba grupas un eksperti no katras valsts, kas ļautu gan izpētīt problēmu dziļāk, gan piesaistīt vairāk uzmanības projekta tēmai, gan izveidot dziļākas komunikācijas saiknes starp projekta dalībniekiem un arī ģenerēt jaunas idejas problēmas risinājumu meklējumos.

Idejiski projekta ietvaros ir vēlme katrā valstī izveidot izglītotu un informētu jauniešu darba grupu, kas kopā ar psihologiem, sociāliem darbiniekiem un citiem ekspertiem spēs efektīvi palīdzēt vardarbības upuriem, un katrā partnerorganizācijā tiktu izveidota pastāvīga jauniešu grupa, kas regulāri informē sabiedrību par esošo problēmu, un sniedz kvalificētu palīdzību tajos gadījumos, ja pie viņiem vēršas sievietes – vardarbības upuri. Ideali, ja katrā organizācijā varēs izveidot savu “glābējpunktu”, kur var vērsties pēc palīdzības un atrast patvērumu draudu gadījumā un sadarbībā ar juristiem, sociāliem darbiniekiem un policiju veikt darbības, kas spētu paglābt vardarbības upuri no briesmām. 

Lai efektīvi palīdzētu citiem, arī pašiem ir jābūt labi sagatavotiem, informētiem un apzināt pieejamos resursus. Tieši ar šo jaunieši projekta “You are not alone” arī darbojas patlaban, organizējot starptautisku semināru Kiprā “STOP domestic violence against women”, kas norisināsies jau 2022.g.septembrī.

Projekta sākumposmā visas trīs komandas no Ukrainas, Latvijas un Kipras uzsāka sagatavošanas darbības jau 2022.g.janvāri, taču saistībā ar 2022.g.februāra notikumiem un Krievijas invāziju Ukrainā, mūsu Ukrainas partnerorganizācijas, kas atrodas Sumos, un visi jaunieši tika pakļauti kara briesmām. Vairāki bija pametuši valsti, citi palika Sumos lai aizstāvētu savas mājas un cerot uz drīzu situācijas normalizēšanos. Labi apzinoties, ka Ukrainas organizācija sakarā ar notiekošo nevar nodrošināt aktivitāšu plāna grafiku, Latvijas un Kipras organizācijas uzsāka projekta īstenošanu un pirmos pasākumus saskaņā ar aktivitāšu plānu, uzturot ciešus kontaktus ar Ukrainas organizācijas partneriem un jauniešiem, atbalstot tos un informējot par paveikto. Laika posmā no 2022.gada marta līdz jūlijam Latvijas un Kipras organizācijas īstenoja savas ieplānots aktivitātes, regulāri sazinoties ar Ukrainas partneriem ar ZOOM palīdzību. Jūnijā, izpētot esošo situāciju sakarā ar kara darbībām Ukrainā, partneru starpā tika rasts kopīgs risinājums, ka sākot ar 2022.gada jūliju Ukrainas organizācija atsāk savu regulāro darbību Sumu pilsētā un uzsāk projekta aktivitātes. Šajā neparastajā situācijā vardarbības problēmas Ukrainā ir krasi saasinājušās, psiholoģiskai spriedzei pieaugot. Sumos tika organizēts atbalsts centrs sievietēm, kuras kļuvušas par vardarbības ģimenē upuriem, un kopā ar psihologiem mūsu Ukrainas partnerorganizācijas jaunieši ir iesaistījušies atbalsta darbībās.

Uz šo brīdi Ukrainas organizācija īsteno projektā paredzētās aktivitātes, izlīdzinot radušos laika atstarpi, un kopā ar Latviju un Kipru aktīvi gatavojas pirmajam kopīgam semināram Kiprā. Jauniešu komandas semināra laikā gūs iespēju iepazīties klātienē, izrunāt visas savas cerības, izaicinājumus, idejas, un kopā mēs plānojam sasniegt šī projekta rezultātus. No sirds ceram, ka situācija Ukrainā normalizēsies, kara darbības tiks apturētas un cilvēki spēs atgriezties mājās pie savas ierastās dzīves, ar ticību nākotnei.

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu

%d bloggers like this: