fbpx

ALTERNATIVE REALITY

NGO • Social and culture projects • Volunteering center

AltRealityESSolidaritatesKorpussFrontpagesocial projectvolunteers

Aicinam jaunus, aktīvus un radošus brīvprātīgos 18-30 g!

Grupas brīvprātīgā darba projektam “Maija grāfa svētki: vienoti dažadībā” aicinam jaunus aktīvus un radosus cilvekus vecuma no 18 līdz 30 gadiem!

Projekta mērķis: organizēt multikultūras pasākumu “Maija grāfa svētki” Rīgā, 30.08.2020

Kas var pieteikties?

 • jaunieši no 18 līdz 30 gadu vecumam, kas ieinteresēti projekta tēmā
 • vēlas attīstīt sevī komunikācijas prasmes, kreativitāti, uzņēmējdarbību, publiskās runas un uzstāšanos prasmes,
 • kas vēlas iemācities strādāt ar publiku, vadīt pasākumus
 • kas vēlas uzlabot un attīstīt svešvalodu prasmes
 • kas vēlas attīstīt digitalās prasmes
 • kam interesē labdarība un dalība sociāli nozimīgajos projektos
 • Projektā var tikt iesaistīti arī dalībnieki ar ierobežotām iespējām

Projekta aktivitātes periods: 01.08.-07.09.2020. (38 dienas)

Projekta laikā brīvprātīgie iemācīsies organizēt un vadīt lielus pāsakumus, reklamēt savu kampaņu vietējā sabiedrībā, izmantojot dažādus līdzekļus un metodes, mācīsies no vienaudžiem un arī no vietējiem brīvprātīgajiem, iepazīsies ar jauno kultūru un iepazīs pamatus  valoda, attīstīties un augt kā personība ar iniciatīvas un līdzjūtības sajūtu.

Brīvprātīgo uzdevumi projekta ietvaros:

 • – izstrādāt pasākumu scenāriju, sadalot pienākumus organizētājiem un brīvprātīgiem palīgiem, ievērojot ilgtermiņa mērķus un principus
 • – izstrādāt un īstenot publicitātes un projektu izplatīšanas plānu
 • – palīdzēt izgatavot rekvizītu, dekorācijas
 • – piedalīties pasākuma organizēšanā visos posmos atbilstoši sadalītiem pienākumiem
 •  – organizēt un vadīt dažādas darbnīcas un aktivitātes bērniem un pieaugušajiem;
 •  – veicināt Eiropas vērtības un aktīvu pilsonību, pilsonisko atbildību, sabiedrisko darbu,
 •  – izplatīt Eiropas idejas, draudzību starp cilvēkiem un mierīgu līdzāspastāvēšanu;
 •  – vadīt bērnu grupas;
 •  – iemācīt jauniešiem vadīšanas prasmes un sniegt viņiem zināšanas par ES, Eiropas integrāciju;
 •  – veicināt kultūras daudzveidību un lauzt stereotipus par brīvprātīgo valstīm;
 •  – izskaidrot un darboties ar iecietības, savstarpējas cieņas, atbildības sajūtas pamatjēdzieniem, it īpaši saistībā ar pasauli, cilvēktiesībām;
 •  – veicināt brīvprātīgo darbu vietējo jauniešu vidū;
 •  – organizēt izklaides pasākumus;
 •  – aizpildīt organizācijas brīvprātīgo blogu un FB lapas.

Projekts 100% tiek finansēts no Eiropas Solidaritātes Fonda līdzekļiem

Vēlies uzzināt vairāk? SPIED ŠEIT!

Projekts “Maija grāfa svētki: vienoti dažadībā” tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
%d